parentium.eu parentium.eu - Naslovna - parentium.com

parentium.euWebsite Profile

Title: Naslovna - parentium.com
Keywords:
Description:Nezavisni portal grada Pore?a
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

parentium.eu Information

Website / Domain:parentium.eu
Website IP Address:188.138.56.203
Domain DNS Server:dns2.vogon.hr,dns1.vogon.hr

parentium.eu ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

parentium.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

parentium.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control Public
Content-Type text/html
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Thu, 20 Sep 2018 16:15:11 GMT

parentium.eu WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

parentium.eu Similar Website

Domain WebSite Title
kolasin1450.com kolasin1450.com - Naslovna
forum16plus1.com forum16plus1.com - Naslovna
golfklubparentium.com Golf Klub Parentium, Golf Club Parentium - Golf Klub Parentium, Golf Club Parentium
autodijelovi.com.hr Naslovna
avdizajn.hr Naslovna
oftalc.co.rs Naslovna
dndkutina.hr Naslovna
jrb.co.rs Naslovna
dv-zvoncic-ozalj.hr Naslovna
zupacitluk.info Naslovna
belgradebestbars.com Naslovna
runjanina.hr Naslovna
odmaraliste-prvic.com.hr Naslovna
filmovanje.com Naslovna
gk-lokve.com NASLOVNA
sdajablanica.org NASLOVNA
serbiamtb.com Naslovna
miokfoto.rs Naslovna
srcenasceni.com Naslovna

parentium.eu Alexa Rank History Chart

parentium.eu aleax

parentium.eu Html To Plain Text

Naslovna - parentium.com " " Petak, 21.Travnja 2017 (07:39:15) - Godina:15 Naslovna Mobilna verzija Novosti iz Zdravog Grada Pore? MO Vrvari Odaberite teme Pore?tina Iz Grada Pore?a S? Mate Balote Pore? Istra Kultura Hrvatska EU Svijet Sport Crna kronika Gospodarstvo Tehnologija/znanost Zdravlje Zanimljivosti Zabava Arhiva kolumni Dnevnik jednog maystora Buraz s burze Popodne jednog gavuna Moj prijatelj ima psa O Portalu Impresum Autorska prava Ogla?avanje - lokalni izbori 2017. Ogla?avanje Uvjeti ogla?avanja Cjenik ogla?avanja Uvjeti kori?tenja Medijska pokroviteljstva Naslovna stranica Stanje na cestama i radari (19.04.2017. 11:23) (Istra, 20.04.2017.) Donosimo informaciju o stanju na cestama, pregled prometnica pod privremenom regulacijom i informacije o policijskim radarima na istarskim prometnicama. Atletika: 4. kolo Kvarnerske lige u subotu na Velom Jo?i (Sport, 20.04.2017.) Ljubitelji atletike u Pore?u ?e u subotu do?i na svoje, jer Atletski klub Maximvs po prvi put na doma?em stadionu organizira jedno od kola Kvarnerske lige, natjecanja od 8 kola u organizaciji Atletskog saveza Primorsko-goranske ?upanije. Na njemu sudjeluju klubovi iz Istre i Primorja i to na otvorenim stadionima, u dvoranama i na kros natjecanjima. U petak bez vode (Pore?tina, 20.04.2017.) U petak, 21. travnja 2017. bez vode ?e zbog radova na vodovodnoj mre?i od 8 do 11 sati biti Partizanska ulica (Pore? Centar V) i Obrtni?ki dom, a od 9 do 11 sati ulice Ive Lole Ribara, Save Vukeli?a, Anke Butorac, Arsena Vivode i Matea Benussija Cia u Pore?u, doznajemo u pore?kom pogonu Istarskog vodovoda Buzet. ?ah: Sportske igre mladih Istarske ?upanije 30. travnja (Zanimljivosti, 20.04.2017.) Udruga Sportske igre mladih i ?ahovski savez Istarske ?upanije organiziraju 21. Sportske igre mladih u ?ahu, ?upanijsko natjecanje kroz odvojene turnire za dje?ake i djevoj?ice ro?ene 2002. i mla?e. Emotivno dru?enje uz "Sretne pri?e" i BOOKti?in (Kultura, 20.04.2017.) Danas to?no u 10 sati, otvaranjem Sajma rabljenih knjiga - BOOKti?in i dru?enjem s korisnicima u Domu za starije i nemo?ne Pore?, po?eo je 10. me?unarodni festival pro?itanih knjiga BOOKtiga u organizaciji Gradske knji?nice Pore?. (Glas Istre) 18 biv?ih u?enika Umjetni?ke ?kole Pore? muziciralo u gradskom kazali?tu (Kultura, 20.04.2017.) U prepunoj kazali?noj dvorani Pu?kog otvorenog u?ili?ta Pore? u utorak je pod nazivom "Ponovno zajedno"odr?an 18. po redu koncert biv?ih u?enika Umjetni?ke ?kole Pore?. Redom su to umjetnici koji su se glazbom i plesom nastavili baviti na srednjo?kolskoj i akademskoj razini u Puli, Rijeci, Splitu, Zagrebu, Be?u, Milanu i drugdje. Pore?anima prva nagrada za kana?trele s palentom (Zanimljivosti, 20.04.2017.) Poznato je da vjetar ledi kosti, kvari frizuru i op?enito nervira. No, u dana?njem slu?aju, taj isti vjetar dao je dobar vjetar u le?a jedanaestim po redu Gastro okusima Istre jer je sa ?tandova s hranom ?irio miomirise na sve strane svijeta. (Glas Istre) ?parugada je postala turisti?ki brend (Istra, 20.04.2017.) Kako ove godine iz organizacijskih razloga ne?e biti natjecanja restorana i konoba u pripremi jela od ?paroga, kao uvod u ovogodi?nju, dvadesetu ?parugadu bila je zajedni?ka ve?era predstavnika dosada?njih organizatora i gostiju u restoranu Casino hotela Mulino na Plovaniji. Dvadeseto izdanje ?parugade slu?beno su najavili predsjednik i ?lanovi Organizacijskog odbora ?parogade Goran Br?i?, Tiffany Kro?l i Michele Kozlovi?, te direktor Ureda TZ Buje Valter Bassanese. (Glas Istre) Chrome s ugra?enim adblockerom – pucanj u vlastitu nogu? (Tehnologija/znanost, 20.04.2017.) Izvor informacija kojem se ina?e vjeruje, Wall Street Journal, objavio je kakou Alphabetu, tj. Googleu, ozbiljno razmi?ljaju o tome da u svoj internetski preglednik Chrome ugrade sustav za blokiranje reklama. (Bug Online) Hrvatska ?esta najlo?ija u EU po broju stanovnika koji nisu na Internetu (Hrvatska, 20.04.2017.) U jedanaest dr?ava ?lanica Europske unije (Bugarska, Rumunjska, Gr?ka, Portugal, Italija, Hrvatska, Cipar, Poljska, Slovenija, Litva i Malta), vi?e od petine stanovni?tva nisu korisnici interneta. (Bug Online) Edukativna radionica "Od mjere do karijere" (Iz Grada Pore?a, 20.04.2017.) Grad Pore? u petak, 28. travnja 2017. s po?etkom u 10 sati u prostorima Poduzetni?kog Inkubatora u ?bandaju organizira jednosatnu edukativnu radionicu namijenjenu poslodavcima i posloprimcima, ali i sezonskim radnicima, kiju u sklopu mjera aktivne politike zapo?ljavanja s ciljem poticanja zapo?ljavanja, dodatnih edukacija radnika i o?uvanja radnih mjesta provode Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te Hrvatskog zavoda za zapo?ljavanje. Rezultati 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila (Istra, 20.04.2017.) Policijski slu?benici dijelm Hrvatske ju?er su (od 6 sati ujutro 18. travnja do 6 sati ujutro 19. travnja) na 53 lokacije u Istri proveli poja?ani 24-satni nadzor brzine kretanja vozila u prometu. 28 lokacija izabrala je policija prema statisti?kim podacima o prometnim nesre?ama ?iji je uzrok nepropisna ili neprilago?ena brzina vo?nje, dok su preostalih 25 lokacija predlo?ili sami gra?ani. Vabriga: ukradena pedalina (Crna kronika, 20.04.2017.) Policija traga za nepoznatim po?initeljem koji je u turisti?kom naselju u Vabrigi u no?i sa 14. na 15. travnja otu?io pedalinu, javljaju iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Istarske. Monika Udovi?i?: Iako prednja?i po razvoju, Istra mo?e vi?e i bolje (Istra, 20.04.2017.) HDZ-ova kandidatkinja za ?upanicu Istarske ?upanije Monika Udovi?i? ju?er je na konferenciji za medije slu?beno predstavila klju?ne smjernice svog programa i vizualni identitet kampanje. -Slogan kampanje bit ?e "MO?E". Radi se o rije?i koja otvara mogu?nosti, poziva na komunikaciju i dijalog, ozna?ava otvorenost, spremnost na prihva?anje onog druga?ijeg ukoliko se to poka?e kao bolje, rekla je Udovi?i?. Uskrsna potro?nja porasla 22 posto u odnosu na pro?lu godinu (Gospodarstvo, 20.04.2017.) Ukupan iznos potro?en za uskrsni vikend prema podacima Porezne uprave u 2017. godini iznosio je 811.040.003,19 kuna. O odnosu na pro?lu godinu, potro?nja gra?ana je u porastu od 22 posto (u istom periodu u 2016. godini potro?eno je 662.980.806,26 kuna). Doma?a web tr?nica danas u Pore?u (Pore?tina, 20.04.2017.) I danas, u ?etvrtak, 20. travnja od 16 do 18 sati mo?ete posjetiti gradsku tr?nicu u Pore?u. Na njoj ?ete susresti istarske poljoprivredne proizvo?a?e udru?ene oko projekta Doma?e web tr?nice, koji nude svje?e povr?e, maslinovo ulje, d?emove, med i p?elinje proizvode. Mladi polo?ili vijenac ispred preporoditeljeve rodne ku?e (Istra, 20.04.2017.) Na spomenik najzna?ajnijeg istarskog preporoditelja Jurja Dobrile (16.4.1812.-13.1.1882.) ispred njegove rodne ku?e u Je?enju kraj Pazina u utorak su mladi mje?tani polo?ili vijenac i svije?e povodom 205. obljetnice njegova ro?enja. (Glas Istre) Novi studiji, ?irenje Studentskog doma i kampusa (Istra, 20.04.2017.) Protekle smo godine obilje?ili deset godina rada pulskog Sveu?ili?ta u h...

parentium.eu Whois

% The WHOIS service offered by EURid and the access to the records
% in the EURid WHOIS database are provided for information purposes
% only. It allows persons to check whether a specific domain name
% is still available or not and to obtain information related to
% the registration records of existing domain names.
%
% EURid cannot, under any circumstances, be held liable in case the
% stored information would prove to be wrong, incomplete or not
% accurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made
% available to:
%
% - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
% commercial advertising or other solicitations whether via email or
% otherwise;
% - target advertising in any possible way;
%
% - to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
% (whether by automated, electronic processes capable of enabling
% high volumes or other possible means) messages to them.
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract,
% copy and/or use or re-utilise in any form and by any means
% (electronically or not) the whole or a quantitatively or qualitatively
% substantial part of the contents of the WHOIS database without prior
% and explicit permission by EURid, nor in any attempt hereof, to apply
% automated, electronic processes to EURid (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for
% commercial purposes will always be considered as the extraction of a
% substantial part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept
% that EURid can take measures to limit the use of its WHOIS services
% in order to protect the privacy of its registrants or the integrity
% of the database.
%
% The EURid WHOIS service on port 43 (textual whois) never
% discloses any information concerning the registrant.
% Registrant and onsite contact information can be obtained through use of the
% webbased whois service available from the EURid website www.eurid.eu
%
% WHOIS parentium.eu
Domain: parentium.eu
Registrant:
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Onsite(s):
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Registrar:
Name: Wild West Domains, Inc.
Website: www.wildwestdomains.com
Name servers:
dns2.vogon.hr
dns1.vogon.hr
Please visit www.eurid.eu for more info


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en